Tepelné izolace z konopí

Konopné vlákno má vynikající vlastnosti, které je možné využít i pro účely zateplení budov. Z lýkových vláken je nejjemnější a nejměkčí, přičemž vykazuje vysokou pevnost v tahu. Příčný řez vlákna má tvar nepravidelného pětiúhelníku a uvnitř je vyplněno vzduchem, zadrží více než 95% UV-záření a má vysokou odolnost vůči teplu. Při 370 °C mění barvu a při 1000 °C uhelnatí avšak nevzplane. Obsah kyslíku v konopném vláknu nedovoluje tvorbu anaerobních bakterií.

Izolace z technického konopí patří k přírodním materiálům, které neobsahují škodlivé látky. Vyrábějí se z konopných vláken s přidáním uhličitanu sodného pro zlepšení odolnosti proti ohni. Při výrobě tepelných izolací z konopí se vlákno s určitými parametry zpracovává do podoby panelových rohožovitých útvarů různé tloušťky a hustoty. Kromě vnitřních izolací se vyrábějí i fasádní desky na vnější zateplení budov.

Konopné izolace jsou vhodné zejména na zaizolování konstrukcí střech na stavebních objektech vyhotovených z přírodních materiálů nezávisle na tom, zda jde o novostavbu nebo starší dům. . Izolace z technického konopí se ukládá mezi krokve. Na to, aby byla izolace správně umístěna, třeba předem změřit světlou vzdálenost mezi krokvemi nebo trámy a připočítat 2 až 3 cm. Takto zhotovená rohož lépe těsní a zároveň eliminuje výskyt tepelných mostů. Konopné rohože a role jsou difuzně otevřeným materiálem, který zaručí příjemné klima v interiéru. Letní ochranu proti vysokým teplotám zaručí schopnost technického konopí tlumit teplotu s časovým posunem (tlumení teplotní amplitudy).

Konopí se také s oblibou využívá pro izolaci podlahy.

Konopná tepelné izolace lze použít ve všech stavbách obecně jako ekvivalent minerální tepelné izolace. Ideální použití této izolace je v dřevostavbách a krovů běžných staveb, kde se dá výhodně využít difuzně otevřená skladba. Skladba s Konopnou izolací je podstatně bezpečnější vzhledem k redistribuci vlhkosti. Násobně více vlhkosti je schopna z konstrukce odvést a odvětrat. Pochopitelnou podmínkou však zůstává sledování výskytu nadměrné vlhkosti v konstrukci, použití parozábrany a funkčního vnějšího odvětrání.

Vlastnosti konopných izolací:

  • odolnost proti vlhkosti a kapilární vlastnosti při odvádění vody
  • možnosti uplatnění v difúzně otevřených konstrukcích s parobrzdná systémy
  • izoluje v zimě a v létě klimatizuje
  • zajišťuje fázový posun vnikání tepla do objektu
  • aplikace a pracovní postupy totožné s konvenčními materiály
  • manipulace je příjemná, bez nebezpečí poškození kůže a dýchacích cest
  • uplatnění v široké škále konstrukcí v novostavbách i starších domech
  • zajišťuje dobré mikroklima s přirozenou ochranou proti plísním, hnilobě, hlodavcům a hmyzu
  • dokonale izoluje a vytváří zdravé prostředí v interiérech domů
  • antistatické účinky.

Součinitel tepelné vodivosti je 0,038-0,040 W / (mK), stupeň hořlavosti DIN - B1-B2, faktor difúzního odporu - 1-2. Důležitým indikátorem opravdové energetické jsou však i náklady a náročnost při výrobě. Pokud na výrobu 1 kg polypropylenu je potřeba až 80 MJ energie, na skelné vlákno cca 35 MJ, na kilogram konopné izolace stačí pouze 5 MJ spotřebované energie.

 

comments powered by Disqus