Energetika

Při plánovaném získávání energie z konopného pazdeří je možnost rozhodování mezi třemi stupni zhodnocení základní suroviny s výrazně rozdílnou přidanou hodnotou. Nejjednodušším způsobem je spalování pazdeří v systémech na dřevní štěpku. Pazdeří je však možné zpracovat i do formy pelet či briket.

Výnos suché hmoty: 8,85-10,5 t/ha

Spalné teplo (s popelovinami): 18,060 GJ/t

Zdroj parametrů: www.tzb-info.cz

Výroba bioplynu z konopí

Vyspělejším způsobem zhodnocení energetického potenciálu konopí je výroba bioplynu. Kilogram suché hmoty vytvoří až 320 litrů bioplynu. Nejvýhodnějším využitím energie z konopí je však výroba bioetanolu. Při použití vyspělých technologií na bázi enzymů lze získat přes 20.000 litrů etanolu z jednoho hektaru půdy.

 

comments powered by Disqus