Využití konopí v oboru psychiatrie

Psychiatrie je zkrátka medicínský obor, který nezavrhuje používání konopné drogy. Podává se nemocným, kteří trpí nejrůznějšími psychiatrickými symptomy, jako jsou například depresivní stavy, velmi závažné poruchy spánku, úzkostné či bipolární projevy. Mimoto jsou předepisovány jedincům s chronickými příznaky dysthymie. Přitom některé kapacity z tohoto oboru podporují využívání tohoto konopí a ohánějí se prokazatelnými terapeutickými vlastnostmi. Jiní psychiatři přistupují k této léčbě skepticky. Tvrdí podle výsledků vědeckých studií, že u jedinců kouřící konopí se může objevit ve větší míře duševní onemocnění tzv. schizofrenie. Čím častěji tento pacient konzumuje tuto drogu, tím je průběh této nemoci komplikovanější. Příznaky se u něho několikanásobně zesilují.

Co však odborníci světového formátu musí konopí přiznat, je vskutku to, že tato droga dokáže krátkodobě pozměnit lidskou náladu, myšlení, vnímání a v neposlední řadě i cítění. U některých pacientů se dostavují úzkostné stavy, které jsou mnohdy doprovázeny pocity velkého strachu. Někteří mohou vnímat, že nad sebou ztrácejí kontrolu. Jiní si myslí, že jsou pronásledováni. Tyto zmíněné stavy trvají pár minut až několik hodin, v praxi vynikají různou intenzitou. Opravdu ve výjimečných případech se může u pacienta dostavit krátkodobá psychóza. To se stává jen zřídka a to v situaci, kdy člověk konzumuje tuto drogu v potravě ve větším měřítku.

V případě že se u pacienta objevují emocionální symptomy, které jsou značně hluboké a přetrvávají. Díky nimž není člověk schopný normálně fungovat v rodině, partnerském vztahu a práci. Má problémy s fyzickým zdravím. Tento průběh je doprovázen řadou příznaků a to od neutěšitelného zármutku, beznadějného stavu přes pocity viny, bezmocnosti, bezvýznamnosti až po sebevražedné sklony. Tito lidé jsou sklíčení, stranní se společnosti, čas jim ubíhá pomaleji. Také nemají z ničeho radost, jsou po celý den podráždění, roztěkaní a nemohou se soustředit ani na jednu věc. Mají problémy se rozhodnout. Neustále přemílají tu stejnou myšlenku. U některých depresivnějších jedinců se mohou vyskytnout také rysy v podobě letargičnosti nebo apatičnosti. Jejich pohybové aktivity jsou značně zpomaleny. Přestávají s okolím komunikovat, mohou být postiženy chorobnou strnulostí. Jiní pacienti se chovají tak, že přecházejí z místa na místo. Reagují pláčem, hodně lamentují nebo lomí rukama. Proto specialisté přichází s touto neotřelou konopnou terapií, kterou naordinují nejednomu takovému pacientu. Jenž je pro každého z nich velmi prospěšná a zabírá okamžitě. Zlepšení se dostavuje zhruba už za týden. Pacient netrpí žádnými vedlejšími účinky, a co více jeho duševní stav se zlepšil natolik, že se může zapojit do běžného života. Může si vychutnat plnými doušky neobyčejnost tohoto světa.

Konopnou léčbou doktoři z oboru psychiatrie doporučují také lidem trpící úzkostlivými stavy, kteří jsou v neustálém permanentním napětí. Zkrátka nedokážou se uvolnit. Mohou zato nejenom genetické predispozice, ale i ne zrovna hezké zážitky z dětství či dospívání. Tyto úzkosti dokážou člověka potrápit, kompletně naruší i jeho žití. Mohou je vyvolat nejrůznější podněty a vzpomínky. Člověk postupem času přestane ovládat svoji psychickou stránku. Jeho stav se zhorší do té míry, že není schopný racionálně myslet. Buší mu rychle srdce, nadměrně se potí, občas se u něho mohou vyskytnout zažívací obtíže. Tyto stavy se mohou prohlubovat až k obsesivnímu onemocněním. Častější vedou k panickým chorobným projevům, které jsou intenzivnější ale, zato trvají krátce. Lidi s tímto onemocněním postihují nepředvídatelné pocity úzkosti, mají obrovský strach. Konopná léčba dokáže jejich zhoršující se duševní stav minimalizovat nebo úplně zastavit.

Psychiatři touto účinnou metodu využívají k léčbě bipolárních poruch, které se projevují střídavými manickými a depresivními stavy. Nakonec tuto formu používají i u jedinců s dysthymií. Touto chorobou je zasaženo asi 6% obyvatelstva na naší planetě. Nejvíce ji trpí ženy, které dříve zažily zásadní depresivní projevy. Mužům se pochopitelně tato nemoc také nevyhýbá. Leč ne u všech lidí se podaří tato chronická deprese diagnostikovat. Jestliže se včas neléčí, může zkomplikovat život pacienta, přičemž samotná péče o daného jednotlivce se několikanásobně prodraží. Na počátku pacient zažívá chronické mírnější průběhy depresívních nálad, jež se objevují v určitých cyklech a to během dvou let. Tu a tam se může přidávat podráždění a zlostné projevy. Pacient trpí nespavostí, má potíže se vůbec soustředit. Chybí mu správná energie do života, ztrácí zájem o příjemné činnosti. Jeho výkonnost je snížená. Nechce komunikovat s blízkými, stáhne se do ulity. Nemá dostatečnou sebedůvěru, zažívá beznaděj a zoufalství. Je pesimisticky naladěn. Z ničeho nic se u něho objevuje neopodstatněná plačtivost. K této léčbě se využívá speciální druh konopí, který podporuje ke zvýšené motivaci, což má za následek znovuobnovení pacientova zájmů o předešlý životní styl.

Na psychiatrii běžně skončí také pacienti, kteří jsou závislí na návykových látkách, opiátech či alkoholu. Chtějí se této závislosti sami zbavit a bohužel bez odborné pomoci to nikdy nedokážou. Zde mají tu správnou péči, během léčebné procedury jsou jim podávány léky s přesně danou dávkou konopí, které mají překvapující efekt. Navíc tato moderní léčebná kúra dokáže nejenom nesmírně zmírnit fyzické abstinenční příznaky, ale i související stres, který se dostavuje v průběhu samotného odvykání. U takto léčených pacientů se projevují menší sklony k opětovnému propadnutí těmto závislostem.

Někteří pacienti dochází pravidelně do ambulance, kde se společně s psychiatrem pokouší nalézt to nejvhodnější dávkování této konopné drogy. Tak aby na jedné straně nepociťovali nutkání konzumovat např. alkohol, na druhou stranu by měli být schopni po určité době zapojit se do normálního života. Což se na devadesát devět procent vskutku povede. Takto léčeným pacientům se zlepšuje přirozená schopnost logického uvažování, úspěšně dokážou zdolat různé situace, které dříve řešili kupříkladu nad sklenkou alkoholu. Tím počínáním se propadli do stále větších závislostních problémů. Dnes místo sklenky sahají po této blahodárné droze, kterou kouří ve formě jointa. Lépe se koncentrují, nejsou už tak podráždění. Jejich tělesný zdravotní stav se zkrátka zlepšil.

Kromě odvykacích procedur se využívá konopí také při léčení psychiatrické nemoci zvané mentální anorexie. Jedná se o duševní chorobu, kterou trpí většinou mladé dívky, ale může propuknout znenadání i u dospělé ženy. Takto nemocné pacientky odmítají potravu v jakékoliv formě. Mívají zkreslenou představu o svých tělesných proporcích. Sahají po rozmanitých dietách, po široké skupině léků, jenž navozují diurézu neboli zvýšené vylučování vody z organismu. Hodně se věnují sportovním aktivitám. Uchylují se k prostředkům, které způsobí buďto zvracení anebo silné průjmy. Jsou jim podávány léky Marinol obsahující derivát THC dronabinol, které prošly důsledným schvalovacím procesem. Ty však u pacientek vyvolají zvýšenou chuť k jídlu, ovšem neřeší zkreslené představy. Proto jsou pod stálou odbornou kontrolou, na kterou docházejí pravidelně do ordinace. Zde podstupuji psychiatrickou terapii. Tyto léky se aplikují též u starších pacientů, kteří nechtějí přijímat tradiční stravu.

 

comments powered by Disqus