Tepelná vodivost konopí

Nejdůležitější vlastností tepelné izolace je její tepelná vodivost, respektive součinitel tepelné vodivosti. Tento parametr se při různých materiálech liší. Pokud jím vydělíme tloušťku izolantu, zjistíme dílčí tepelný odpor izolační vrstvy. Můžeme tedy zvolit různé materiály a výsledný tepelný odpor ovlivňovat jejich tloušťce. Obrácenou hodnotou je dnes uváděn součinitel prostupu tepla (U), který má být podle současné normy například u zdi v lehké konstrukci 0,3 W / (m2. K). Normou doporučená hodnota je 0,2 W / (m2. K). Pokud například bude chtít zhotovitel v ČR splnit podmínky dotačního programu Zelená úsporám a postavit nízkoenergetický dům, jeho hodnota by měla být ještě nižší, při pasivních domech dokonce nižší než 0,15 W / (m2. K). Celkový návrh a posouzení je však mnohem složitější a záleží na mnoha dalších aspektech.

 

comments powered by Disqus