Marihuana

Marihuana je droga složená z usušených a rozmělněných listů, plodů nebo květů konopí. Nejdůležitější látkou je tetrahydrokanabinol (THC), kterého by měla obsahovat minimálně 0,3%.

Psychoaktivní složky

Listy a stonky mají menší obsah aktivních látek. Květenství obsahují největší podíl THC v rostlině. Semínka neobsahují aktivní látku. Také samičí rostliny obsahují více aktivních látek než samčí.

Marihuana obsahuje více než 460 známých sloučenin, z nich 60 má 21-uhlíkovou strukturu typickou pro kanabinoidy. Psychicky nejaktivnější kanabinoid je tetrahydrokanabinol. Kanabinoidy jsou rozpustné v alkoholu a v tucích.

Základní účinná látka obsažená v marihuaně je tetrahydrokanabinol (THC). Zpravidla se obsah THC pohybuje od 0,01% - 2% (speciální odrůdy i okolo 10% a více). Obsah závisí i na tom, zda směs obsahuje pouze palice nebo i listy rostliny. V organismu se aktivně tetrahydrokanabinol rozkládá na dva hlavní metabolity 11-hydroxy-tetrahydrokanabinol a 1-nor-9-karboxy-δ-9-tetrahydrokanabinol. Tyto látky se rozpouštějí v tucích a proto přetrvávají v organismu i delší dobu po užití. Při delším skladování může marihuana zcela ztratit THC.

Kanabinol

Kanabinol nebo (CBN) je rozkladný produkt THC. Není produkován rostlinou, přirozeně se v ní nevyskytuje. Čerstvé vzorky marihuany ho obsahují minimum, ale špatné uskladnění nebo výroba hašiše z marihuany může způsobit oxidaci THC na CBN. Čisté formy CBN mají nejvýše 10% psychoaktivity THC. CBN působí hlavně na orientaci a její ztrátu.

Tetrahydrokanabivarín

Tetrahydrokanabivarín (THCV) je propylderivát THC. Na aromatickém kruhu navázaný pentylový řetězec s pěti uhlíky je nahrazen propylovým řetězcem s třemi uhlíky. Tyto propylové canabinoly byly identifikovány v několika druzích v jihovýchodní a střední Asie a Afriky. Působení na člověka je málo prozkoumány.

Kanabichromém

Kanabichromém nebo (CBC) je další kanabinoid, i když se v rostlině nachází v menší koncentraci než CBD či THC. Jeho obsah nepřekračuje 20% celkových kanabinoidů. Nemá psychotropní účinky na člověka, ale jeho přítomnost umocňuje působení THC.

Marihuana jako droga

Marihuana je nejčastější měkká droga, která je rozšířená po celém světě. Hlavními konzumenty jsou lidé ve věku od 15 do 25 let. Široká veřejnost domnívá, že i když marihuana není pro člověka smrtelně nebezpečná, a může tvořit podobně jako alkohol most ke tvrdším drogám jako jsou extáze, pervitin, heroin nebo kokain.

Při první konzumaci se marihuana projevuje velmi individuálně. Někteří konzumenti pociťují ospalost, sucho v ústech nebo euforii, kterou obvykle zažívají pravidelnější konzumenti. I doba účinku je individuální, ale průměrně to je 1 - 5 hodin.

Obvyklé účinky vyvolané marihuanou jsou:

  • Euforie, pocit štěstí a veselost,
  • změněné vnímání času, prostoru a osob,
  • nesouvislý tok myšlenek a řeči,
  • zaostření smyslů,
  • únava, těžkopádnost, závratě a sucho v ústech,
  • zrakové halucinace (při větších dávkách),
  • sluchové halucinace (při větších dávkách),
  • hmatové halucinace (při velmi vysokých dávkách).

Způsob užívání

Jsou různé způsoby přípravy a užívání. Při kouření se účinek projeví po 1 - 10 minutách a trvá 1 - 4 hodiny. Pokud se marihuana přidává jako přísada do jídel, účinek se projeví po 30 - 60 minutách, a trvá 2 - 6 hodin.

Kouření

Marihuana se kouří samostatně, nebo ve směsi s tabákem. Cigareta s marihuanou se nazývá také joint. Jiný způsob kouření marihuany je i pomocí improvizované nebo speciální vodní dýmky zvané bong nebo bongo. Používá se i malá fajočka.

Stejně jako každý jiný kouř, i marihuanový kouř plíce poškozuje, což umocňuje i způsob inhalace, při níž je kouř v plicích několik sekund zadržován pro zvýšení efektivity užití. Ve srovnání s tabákem obsahuje marihuana několik krát více dehtu, i když podle výsledků studie vědců z Kalifornské univerzity v Los Angeles její kouření nezvyšuje riziko rakoviny plic.

Joint je ručně vyrobena marihuanová cigareta. Skládá se z papírku (případně z ochuceného tabákového listu), filtru (tvrdý papír, nejčastěji roh ze škatulky cigaret), tabáku a marihuany. Do jointa se nejběžnější přidává tabák a marihuana (hlavně samičí květy) v různých poměrech. Joint však může skládat buď pouze z marihuany, nebo z marihuany a hašiše.

Jiné způsoby

Hlavní psychoaktivní látka - THC - je rozpustná v tucích a alkoholu, což umožňuje marihuanu přijímat ve formě jídel a nápojů. Nejčastějšími poživatinami v nichž se marihuana objevuje jsou mléko, koláče, máslo nebo alkoholické nápoje. Při požívání marihuany touto cestou je hrozba předávkování vyšší než při jejím kouření.

Závislost

Míra možné závislosti na marihuaně se obecně považuje za snadnou a významně slabší než např. závislost na tabáku, alkoholu, kokainu nebo heroinu, ale trochu silnější než závislost na psilocybinu, meskalinu, LSD a MDMA. Relativně rozšířeným názorem je, že fyzická závislost na marihuaně nevzniká, ale tento názor lze považovat za zjednodušující, protože vzhledem ke společným patobiologickým mechanismem vzniku závislostí od měkkých a tvrdých drog, alkoholu, nikotinu, ale i tučných opulentní jídel a pod., lze tvrdit, že závislosti všeho druhu mají velký vliv na fungování organismu.

Uživatelé závislí na marihuaně při přerušení jejího užívání reportují mimojiné nespavost, nervozitu, ztrátu chuti k jídlu, podrážděnost a hněv. Tyto symptomy jsou pouze mírné a obvykle trvají 2 - 4 dny.

Otrava

Při otravě dochází k poruchám vědomí. Smrt předávkováním marihuanou nebo THC v jeho přírodní formě nebyla u člověka nikdy zaznamenána. Smrtelná dávka THC podle všeho přesahuje jeho účinnou dávku více než 1000-násobně.

Hašiš

Slovo hašiš je arabského původu a znamená tráva. Je to extrahovaná pryskyřice z konopí. Pryskyřice je žlutá až tmavohnědá hmota, která se získává různými tradičními technologickými postupy. V Indické marihuaně je obsah pryskyřice vysoký. Nejrozšířenější v Evropě je marocký hašiš, který je trvanlivý 2 - 3 roky.

Hašiš stejně jako marihuana se kouří, může se však přidat do jídla. Účinky jsou 5 - 8-krát (50 - 70 procent) silnější než při marihuaně. Při vyšších dávkách se projevují pseudohalucinace a poruchy prostorového vnímání.

 

comments powered by Disqus